Business Basecamp Utbildning

Business Basecamp erbjuder skräddarsydda ledarskapsutbildningar i friluftsmiljö. Workshops om ledarskap och gruppdynamik blandas med diskussioner och friluftsliv.

Utbildning utomhus och diskussioner med en liten grupp, med samma intressen och utmaningar som du, ger dig energi och nya insikter på ett sätt som man aldrig kan uppnå i en "vanlig" kursmiljö.

Våra ledare har gedigen frilufts- och utbildningserfarenhet och har arbetat med konceptet i många år.

Upplevelsebaserad inlärning

På våra kurser och evenemang blandas presentationer, workshops och naturupplevelser i ett och samma flöde.

Vi vet att engagemang, delaktighet och mycket frisk luft är viktiga nycklar till personlig utveckling och inlärning.

Att dela erfarenheter och diskutera är också en del av att delta i Business Basecamp.

Läs mer om några av våra utbildningar

Coacher

Magnus Brink är en erfaren ledare med en unik förmåga att omvandla idéer till verklighet på ett strukturerat sätt. Han är specialiserad på coaching och att leda strategiska förändringsprocesser på ägar-, styrelse- och ledningsnivå. Magnus har stor erfarenhet av att hjälpa företag och andra organisationer som befinner sig i besvärliga situationer.

Magnus är en uppskattad föreläsare inom området förändring på högskolor och företag och han har tidigare haft ledande befattningar som till exempel chef för Corporate Development i SEB Group.

Som entreprenör har Magnus, förutom att ha byggt upp Tangaroa AB, också utvecklat det mobila konferenskonceptet Business Basecamp™. Med boken B4Adventures debuterade han som författare. Idag är B4Adventures också ett e-handelskoncept.

Marcus Jansson  har som partner i riskkapitalbranschen i många år lett investeringar inom verkstad, handel och IT. Han har så långt ett dussintal styrelseuppdrag från näringslivet i bagaget.

Han är också en erfaren utbildare i ledarskap och är ackrediterad av Scouternas Folkhögskola.

Marcus arbetar också med rekrytering av styrelsemedlemmar och andra ledande befattningshavare

Henrik Johansson är en erfaren pedagog med över 15 års erfarenhet av utbildning i ledande befattningar.

Han har bland annat varit utbildningschef på Nordnet Bank och arbetat som biträdande rektor på Adolf Fredriks Musikklasser. Vidare har han arbetat med utbildning på Stockholmsbörsen och som lärare i flera skolor.

Henriks starkaste sida är att på ett strukturerat sätt ta fram och utveckla företagsanpassade utbildningsplaner och utbildningar.

Christel Brink är managementkonsult och entreprenör med stor erfarenhet av utbildningar satsningar och projekt i såväl andras som egen regi.

Christel är diplomerad facilitator enligt International Association of Facilitators (IAF) krav för internationell certifiering. Hon är också certifierad DiSC trainer. DiSC är ett välbeprövat verktyg som bedömer människors beteende.

Marko Rönnholmen är managementkonsult med lång erfarenhet från arbete med affärsutveckling på såväl stora som små bolag i olika branscher.

Marko är specialiserad på strategisk rådgivning till styrelser och affärsledningar men arbetar också i projekt för framtagande av nya affärsmodeller, affärer och finansieringslösningar.

Han har också lång erfarenhet av att leda idrottsverksamhet.