Individuell träning

Den individuella träningen fokuserar på personligt ledarskap för utveckling av verksamheter och utgår från dina egna förutsättningar. Du får en egen personprofil och under veckan arbetar du tillsammans med din coach fram en personlig handlingsplan.

Du får tillgång till de senaste rönen inom change management och genomför övningar för att öka dina kunskaper om vad förändring är och hur det genomförs på ett framgångsrikt sätt.

En stor del av träningen sker utomhus.

Personligt träningsprogram

  • Personliga ledaregenskaper hos dig själv och andra
  • Effekter av förändring
  • Framgångsrika förändringar – Vilka metoder finns
  • Planering av förändringsarbete inklusive koppling mot strategi
  • Identifiering av påverkan i organisationen och värdering av sannolikhet till framgång
  • Skapande av förankring och mobilisering på bred front
  • Mätning och uppföljning

Du och din coach lägger tillsammans upp en plan för veckan och all träning sker individuellt med samma coach.

Läs mer och anmäl ditt intresse här.