Ledarskap i Klippiga Bergen

Individuell träning för dig som leder strategisk förändring.

Goat Mountain, Sunshine Village

Förändring är nödvändigt

Vi lever i en värld i ständig förändring. Företag och andra organisationers intressenter förändrar sina beteenden och därmed sina förväntningar i allt snabbare takt och det som var en sanning i går kan vara helt fel i morgon.

I en osäker värld fattar ledare ofta beslut som inte bara minskar risken utan också minskar potentialen vilket gör deras organisationer sårbara. Med rätt ledarskap kan man sträcka sig bortom de vanligaste besluten och hitta mer kraftfulla lösningar.

Individuell träning

Vi riktar oss till dig som leder förändring och syftet med träningen är att öka dina kunskaper om hur du leder och driver framgångsrik förändring inom din organisation samtidigt som du ökar din medvetenhet om sig själv och andra människor.

Genom en ovanlig upplevelse långt borta från vardagen och med stark naturkoppling ökar vi effektiviteten i träningen och du ges möjlighet att tänka i nya banor.

Läs mer och anmäl ditt intresse här.