Affärer för naturen

Vi som arbetar med Business Basecamp™ ser naturen som en stor inspirationskälla och en plats där vi löser problem och utvecklar oss själva och våra klienter.

För oss blir det därför självklart att göra vårt bästa för att värna om naturen. När vi utvecklar oss själva och vår verksamhet tar vi våra beslut med respekt för naturen. Vi ser naturförbättrande åtgärder som investeringar.

1% för planeten

Som medlemmar i den internationella organisationen 1% for the Planet investerar vi minst 1% av den årliga omsättningen i olika projekt som bidrar till naturens bästa.

Yvon Chouinard, grundare och ägare av Patagonia, och Craig Mathews, ägare av Blue Ribbon Flies har byggt upp två framgångsrika företag och förstod tidigt att det var en god affär att skydda de naturresurser som höll dem i näringslivet. De grundade därför organisationen 1% for the Planet i USA 2002.

Idag har organisationen vuxit till en global rörelse med mer än 3400 medlemsföretag i 64 länder som alla förstår värdet av att skydda vår natur.

Som medlem väljer man själv vilka projekt man vill investera i. Organisationen bidrar med kunskaper om vilka projekt som pågår eller är under uppstart.

Sedan starten har medlemmarna i 1% for the planet tillsammans investerat mer än 4,2 miljarder kronor till förmån för vår natur och har tillsammans åstadkommit stora förändringar inom flera områden.

Läs mer på 1% for the planets hemsida här.

Våra senaste investeringar gick till Protect Our Winters Sweden som samlar snösporten och arbetar för att den ska minska sin klimatpåverkan och bli en starkare röst i samhällsdebatten.

Tangaroa AB blev, som första Svenska konsultföretag, medlemmar i 1% for the planet 2009 och har sedan dess bland annat investerat i projekt drivna av Världsnaturfonden WWF, Naturarvet, Naturskyddsföreningen och Protect Our Winters.

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation med klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter som de viktigaste arbetsområdena.

Med Anders Zorn och Selma Lagerlöf som tidigare medlemmar och goda resultat år efter år känns det viktigt att investera i deras arbete.