Svenskar i Naturen

Svenskar i Naturen

Svenskarnas motiv för att besöka naturen har studerats.

Resultaten visar att en majoritet känner en personlig längtan efter naturupplevelser.

60 procent vill ut i naturen för att motionera och hålla kroppen i trim. 94 procent upplever att de blir avspända och harmoniska av att vistas där.

Ett besök i naturen upplevs alltså som givande för själen, något som drygt 70 procent uttrycker som att de under vistelsen känner kontakt med tillvarons sammanhang.

2013-04-18 19:05