Solljus

Solljus

Solljus ökar produktionen av vita både vita och röda blodkroppar.

Solljus ökar produktionen av vita blodkroppar, vilka hjälper kroppen att motverka sjukdomar.

Solljus ökar också antalet röda blodkroppar och ökar därmed kroppens syrebärande kapacitet och förbättrar musklernas uthållighet.

2013-03-27 15:22