Kreativitet

Kreativitet

Vistelse i vildmarken ökar vår kreativitet

I en studie från 2011 som involverade 57 deltagare fann psykologen David Strayer från University of Utah och forskarna Paul och Ruth Ann Atchley från University of Kansas att deltagarna efter några dagar i vildmarken förbättrade sina resultat på ett prov som mätte kreativitet med 50%.

2013-03-27 15:30